Thursday, July 2, 2009

sociology

Of Stellar Travesty is my sister Bianca's blog for her UP Diliman Socio 10 class. I'm so proud. Iipunin ko muna ang thoughts ko bago ako magcomment, baka mapanis ako dito eh, wala na ako sa kondisyong mag-sociologize. :P Di ko lang sigurado kung para sa current sem lang 'to, tignan natin. :) Do visit and comment. May points daw ang replies eh, and in UP you need a lot of those. Hehehe.

No comments: