Thursday, April 9, 2009

suplado raw pero mabait

ang pare kong si ige.

"ano'ng ngini-ngiti mo diyan?!" (ang taray!)

"dutdutin ko 'tong mata mo eh! umm!"

ah... heh.. heheh...


eto epektib na paraan pang-decision making / conflict resolution:
para di na pag-awayan ang huling slice ng picha. :)

No comments: