Friday, January 9, 2009

ang pangalan niya ay reddd

ang aking bagong blackbird, fly. isang tlr-style na camera na gumagamit ng 35mm film, gawa ng superheadz ng japan. susyal!

para makabawi sa gastos, mukhang kailangang maglakad na ako pauwi araw-araw hanggang 2012. oo, mula uste hanggang fairview.

tatanggap na rin pala ako ng donasyong film. kodak, fuji, solid gold, lucky, mitsubishi, agfa...kahit ano pa yan. sige na please. malapit-lapit na rin naman ang bertdey ko.

1 comment:

fortuitous faery said...

congrats on the blackbird fly! i've never seen nor held one.

ahaha, pareho pala tayo ng itinerary nung nag-aaral pa ako...uste-fairview. pero actually, lagro loob pa ako noon. hehe.