Sunday, October 26, 2008

manyaman queni


Gusto ko lang sabihin na nakabalik na ako mula San Fernando, Pampanga.

Bukas na ang mahabang istorya.

No comments: